Route 3

Een betaalde baan en erkende MBO opleiding

Individuele leer-werk trajecten tot het behalen van een erkende diploma MBO 1 horeca assistent en MBO 2 koksopleiding.

Elke leerling volgt een eigen (BBL) programma waar de volgende modules in voor komen:

1. Les (2 dagen in de week)
– Theorielessen (horeca, taal, rekenen)
– Praktijklessen (keuken, bediening, kok)
– Algemene vakken (burgerschap, solliciteren)       
– Leren om te leren
– Extra taallessen verzorgd door NT2 docenten

2. Werken 24 uur per week met betaalde arbeidsovereenkomst

3. Summercourse
In de zomerperiode zal er een leuke en leerzame zomerschool georganiseerd worden.

4. Coaching/begeleiding
De individuele programma’s worden samengesteld in overleg met de leerling.

Strikte begeleiding van de leerlingen en medewerkers bestaat onder andere uit:

* Het leren van de werknemersvaardigheden in onze eigen zaken door onze kundige en gecertificeerde leermeesters;

* Het begeleiden naar passend werk wanneer ze voldoende bij ons intern hebben geleerd. Wij vinden het belangrijk dat we passende werkgevers vinden die onze leerlingen een kans bieden. Daarnaast plaatsen we een leerling pas uit wanneer we erop kunnen vertrouwen dat hij de werknemersvaardigheden voldoende eigen heeft gemaakt;
* Het onderhouden van contact en het begeleiden van de werkgever door ten minste 1 keer per maand de voortgang te bespreken samen met de leerling;
* Coaching en begeleiding van deze leerlingen reikt verder dan reguliere coaching en begeleiding. Wij realiseren zich dat het gaat om een kwetsbare groep die veel heeft meegemaakt, maar enorm sterk is. Wanneer zij teruggezet worden in hun kracht en vertrouwen krijgen, zullen zij duurzaam goed en gezond functioneren in de maatschappij;
* Passende opleiding bieden, welke flexibel genoeg is om bijgestuurd te worden gedurende het jaar;
* Constant in contact blijven met de docenten om schoolverzuim en schooluitval te vermijden;
* Het bieden van betaald werk, na 1 maand proeftijd. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerd blijven om in eigen levensonderhoud te voorzien en zelfvoorzienend blijven;
* Perspectief bieden in de vorm van betaald werk en erkende MBO1 en MBO2 diploma;
* Werkvloer die weerspiegeling is van de maatschappij, waarbij zowel leerlingen met een Nederlandse achtergrond als leerlingen met een asielachtergrond werkzaam zijn;
* Het creëren van en sociale omgeving die vertrouwd aanvoelt waardoor de leerlingen willen werken aan een toekomst in Nederland.