Route 2

Intern begeleiden en werkplek aanbieden

Op het moment dat een persoon met een vluchtachtergrond bij een Silk Road restaurant begint, zal hij een betaalde arbeidsovereenkomst krijgen waarbij hij ca. 24 uur per week dient te werken, zodat hij direct uit de uitkering is. Daarnaast streven we naar een preventieve uitwerking, waarbij we jongeren onder 18 jaar opleiden en begeleiden, zodat ze geen beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering als ze 18 jaar worden.

De begeleiding is zeer intensief. Regelmatig zal een coach gesprekken hebben met de werknemer, met de werkgever en gezamenlijk met de werknemer en de werkgever. Dit zal ervoor zorgen dat eventuele irritaties/onenigheden voorkomen worden en anders tijdig worden opgemerkt en aangepakt.

Tevens wordt aandacht besteedt aan de persoonlijke/ privé ontwikkelingen. Wij vormen een veilige thuisbasis, een sociaal vangnet. Zij moeten allereerst teruggezet worden in hun eigen vertrouwen, alleen dan kunnen ze geloven in toekomst, in een bestaan, in een maatschappij waar iedereen elkaar helpt.

Daarnaast zullen deze personen de werknemersvaardigheden eigen maken. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten van de werknemer en wat het beste is voor zijn ontwikkeling en ontplooiing. Dit kan betekenen dat de werknemer binnen de Silk Road blijft of dat hij na de inwerkfase begeleidt wordt naar een volledig ‘Nederlands’ bedrijf.