Stichting Sarban de Toekomst

Stichting Sarban de Toekomst heeft als doel het bieden van kansen aan personen met een vluchtachtergrond zodat zij zelfredzaam worden. Dit onder andere door het bieden van mogelijkheden tot het participeren respectievelijk zich ontwikkelen hetzij als werknemer hetzij als ondernemer. Daarbij staat het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke en theoretische vaardigheden centraal.

Stichting Sarban de Toekomst tracht dit doel onder meer te bereiken door:

* Het opzetten van projecten en bedrijven waar vluchtelingen als werknemer en/of werkgever kunnen werken.
* Het bieden van financiële ondersteuning aan ondernemers en aan aanverwante activiteiten om het doel te verwezenlijken.
* Het bieden van leergeld aan vluchtelingen daar waar nodig.
* Het werven van fondsen en middelen die geheel en enkel ten bate komen van het genoemde doel en de doelgroep.
* Het samenwerken met betrokken bedrijven en instellingen. Gedacht kan worden aan samenwerking met scholen zodat de mogelijkheid van het behalen van een diploma gerealiseerd kan worden.

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Sarban de Toekomst bewaakt of de stichting haar doel bereikt. De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke toezichthouders:

* Mw. Ella Buijze (psycholoog en directeur van Prins Heerlijk)
* Dhr. Ton Gimbrére (horecaondernemer, coach, raadslid CDA in Gemeente Tilburg)
* Mw. Lisette Aarts (register accountant)

RSIN: 859486746

Beleidsplan Stichting Sarban de Toekomst 2019-2021