Studentenproject “More to Learn”

Binnen de projecten van Stichting Sarban de Toekomst is het vergroten van sociale cohesie van groot belang. Het samenbrengen van verschillende groepen en het leren van elkaar wordt gezien als een belangrijk aspect. Elk persoon en ieder cultuur verreikt Nederland. Hiermee creëren we een diverse werkvloer en daarmee een kleurrijke samenleving waarbij wederzijds begrip centraal staat. 

Eenieder, ongeacht zijn achtergrond, zal de toekomst van Nederland bepalen en levert daar een bijdrage aan. Het doel van het studentenproject is de sociale cohesie tussen studenten en personen met een vluchtachtergrond te vergroten, zodat er wederzijds begrip ontstaat en beide groepen elkaar hulp kunnen bieden. Dit kan zowel op het niveau van opleiding als op het niveau van sociale vaardigheden. Eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen kunnen we eerder bereiken door de huidige bewoners van Nederland en de nieuwkomers met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren. Ongeacht leeftijd of achtergrond, er is immers altijd ‘more to learn’.

De personen met een vluchtachtergrond in de bestaande projecten van Stichting Sarban de Toekomst zetten zich hiervoor in door deel te nemen aan de maatschappij, door te werken en door te leren. Zij zijn een voorbeeld voor de mensen uit onze doelgroep die nog niet volledig zelfredzaam zijn, waardoor zij indirect ook gestimuleerd worden om een soortgelijke weg te volgen naar zelfstandigheid.

Door deel te nemen aan het project “More to learn” krijg je een tweeledige kans. Enerzijds zal je een persoon met een vluchtachtergrond in dezelfde leeftijd de helpende hand bieden in de vorm van betaalde huiswerkbegeleiding. Hierbij ondersteun je niet alleen de student, maar zal je door de nauwe samenwerking ook kennis maken met een persoon met een andere achtergrond, cultuur en andere normen en waarden dan jijzelf. Je ondersteunt de student met een vluchtachtergrond op zijn pad naar het creëren van een toekomst voor zichzelf. Ook help je de vaardigheden van deze student ontwikkelen, zowel op sociaal niveau als op studie gerelateerd niveau. Hiermee help je niet alleen deze student met een vluchtachtergrond, maar doe je ook voor jezelf sociaal maatschappelijke ervaring op.

Anderzijds word jou een baan aangeboden in onze hechte horeca-teams, Sarban en Silk Road. Je werkt in een werkomgeving die een afspiegeling zou moeten zijn van de maatschappij, een multiculturele omgeving, welke een trampoline vormt voor het starten van een toekomstperspectief voor de personen met een vluchtachtergrond. Je wordt onderdeel van het opzetten van dit pilotproject, waar wij ook graag van jou verwachten dat je meedenkt en daartoe krijg je ook alle ruimte. Jouw inbreng en de vorming van de wijze waarop de huiswerkbegeleiding plaatsvindt, geeft ons immers ook nieuwe inzichten. 

Deelname aan dit project verrijkt niet alleen jou als persoon, maar getuigt ook van maatschappelijke betrokkenheid en is daarom erg goed voor je CV. Na afloop van deelname aan het project ‘more to learn’, ontvang je van Stichting Sarban de Toekomst een certificaat van jouw deelname. Op deze manier hopen we niet alleen jou te kunnen helpen ontwikkelen, maar ook de studenten met een vluchtachtergrond en zo de sociale cohesie tussen verschillende groepen in de huidige Nederlandse maatschappij te kunnen versterken. De maatschappij wordt immers gevormd door anderen toe te laten.  

Hoe willen we dit doel bereiken?

Om de sociale cohesie tussen studenten en personen met een vluchtachtergrond te bevorderen, hebben wij twee wijzen waarop dit gebeurt binnen het project:

  • Studenten worden van werk in de horeca voorzien, waarbij de student zowel flexibiliteit als een inkomen wordt geboden; en
  • Deze studenten geven tegen betaling 1 á 2 uur per week huiswerkbegeleiding aan een student met een vluchtachtergrond.

Wat verwachten wij?

Wij verwachten een sociaal iemand, die graag wil werken in een multiculturele omgeving. Je interesse ligt niet alleen bij het werk in de horeca, maar ook bij het sociaal maatschappelijk onderdeel van het ondersteunen van studenten met een vluchtachtergrond bij hun opleiding.

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!