Begeleiden

Silk Road Food BV
In deze Silk Road Food B.V. zullen o.a. de volgende activiteiten zich ontplooien:

* Opzetten restaurant,
* Opleiden restauranthouder,
* Coachen/begeleiden restauranthouder, werknemers, leerlingen,
* Inkoop producten,
* Administratieve taken,
* Boekhouding,
* Organisatorische en financiële vraagstukken